Uruchomiliśmy nasz fanpage na facebooku

https://www.facebook.com/ArchipelagRoztocze/

Informujemy że firma ARBUDY Sp. z o. o. w ramach  konsorcjum 4 firm z woj. lubelskiego realizuje projekt inwestycyjny w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Celem projektu „Archipelag Roztocze” jest stworzenie w Polsce Wschodniej innowacyjnego, sieciowego produktu turystycznego „Archipelag Roztocze”, bazującego na potencjale przyrodniczym Roztocza z uwzględnieniem tła historycznego.

Projekt realizowany jest na bazie 1 atrakcji głównej, wspartej pozostałą ofertą konsorcjantów. Główną atrakcją produktu jest park edukacyjno-rozrywkowy „Archipelag Roztocze” stosujący najnowsze techniki ICT do interpretacji dziedzictwa naturalnego, co pozwala na stwierdzenie, że jest to nowy dotychczas niespotykany produkt turystyczny.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 18 898 085,00PLN

DOFINANSOWANIE: 13 218 659,50PLN